Dr. Vásárhelyi Boldizsár és Gróf Mikó Imre tiszteletére

Társaságunk Alapszabályban is rögzített tevékenységei közé tartozik a közúti és vasúti közlekedési kultúra megőrzése és fejlesztése. Ennek fontos része elődeink, szakmai nagyjaink emlékének méltó ápolása, hiszen ők azok, akik számunkra minden időben szakmai és emberi mércét állítanak, példaképül szolgálnak.

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium az erdélyi magyar oktatás és kultúra egyik, ha nem a legmeghatározóbb fellegvára. Szinte megszámlálni sem lehet azokat a tudósokat, államférfiakat, akik ott tették meg első lépéseiket a magyar tudományos műveltség és a szabad tudományok gyakorlásának terén, magukba fogadva és később tovább örökítve az Alma Mater sok évszázados szellemiségét.

Lelkes egykori öregdiákok és mérnök kollégák kezdeményezéséhez csatlakozva – közel 15 év előkészítést követően (!) – egy régi elképzelés vált idén valósággá. A református egyház és a romániai helyi, nagyenyedi önkormányzat példás együttműködése révén, több mint ötmillió eurós uniós támogatásból felújított Bethlen Gábor Kollégium iskolaépület-együttesének ünnepélyes megnyitó ünnepségéhez kapcsolódva 2016. szeptember 17-én Nagyenyeden két emléktábla avatására került sor, Dr. Vásárhelyi Boldizsár és Gróf Mikó Imre tiszteletére. A süttői mészkőből készült táblák állításához a MAÚT mellett az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, a Közlekedéstudományi Egyesület, a Magyar Mérnöki Kamara és magyar magánszemélyek járultak hozzá. Az avató ünnepségen beszédet mondott Balog Zoltán EMMI miniszter, Nyiri Szabolcs elnök a MAÚT képviseletében és Holnapy László a KTE elnökének képviseletében.

Dr. Vásárhelyi Boldizsár professzort, Kossuth-díjas műegyetemi tanárt nem kell bemutatnunk tagjainknak, hiszen a professzor úr előtti tiszteletünk és nagyrabecsülésünk jeléül a MAÚT 1997 óta adományozza szakmai kitüntetésként a Vásárhelyi Boldizsár-díjat, a társaság célkitűzéseinek megvalósításáért legtöbbet tett kollégáink számára. Életműve magában hordozza az egykori csombordi gyermek és nagyenyedi diák tudomány–kultúra–szeretet hármas örökségének egységét, harmóniáját, a professzor úr erős hitét, és kiváló mérnöki-emberi erényeit. Szakmai életművének méltatása mellett – most, az 1956-os forradalom 60. évfordulójának környékén – nem szabad elfeledni azt sem, hogy Dr. Vásárhelyi Boldizsár professzor milyen nagy igyekezettel, szeretettel és tevőleges magatartással védte a forradalmár műegyetemista diákokat a kommunisták, ávósok megtorlásától, sőt a diploma megszerzése előtt „kicsapott” diákokat – tanártársaival együtt összeadott –  titkos pénzügyi támogatással is segítette. Bízunk abban, hogy a díj és most már az emléktábla is hozzájárul ahhoz, hogy professzor úr neve és szellemisége még sokáig példaképként szolgálhasson a következő generációk számára.

Gróf Mikó Imre (1805-1876) erdélyi magyar államférfi, művelődés- és gazdaságpolitikus, történész szintén a Bethlen Kollégium neveltje. A 19. századi Erdély politikai életének haladó szemléletű, meghatározó alakja, két ízben Erdély főkormányzója, 1867 és 1870 között, a kiegyezést követő időszakban pedig Magyarország közmunka- és közlekedésügyi minisztere volt. Közlekedéspolitikájában Széchenyi eszméinek hű követőjeként jelentős érdemeket szerzett az intézményesített államvasúti rendszer kialakításában. (A magyar vasúthálózat kiépítésére vonatkozó elképzeléseit Emlékirat a magyarországi vasutakról címmel foglalta össze.) Az állam 1868. június 30-án vásárolta meg az ország első állami vasútjává váló vonalat, ekkor kezdte meg működését a Magyar Királyi Államvasutak Üzletigazgatósága. Mikó Imre nevéhez fűződik a Magyar Királyi Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség 1868. évi felállítása, az első illetményszabályzat (1868) és egyenruházati szabályzat (1869) kiadása, valamint a MÁV Nyugdíjintézet megalapítása (1870) is. Pályafutása alatt fáradhatatlanul munkálkodott hazája gazdasági, kulturális és tudományos felemelkedésén, kiérdemelve ezzel az „Erdély Széchenyije” megtisztelő jelzőt.

 

©HorZso • 2015–2018. • v1.18.06.15