Nemzetközi Útügyi Konferencia

Az együttműködés erősítése az útügyben
15 éves a Magyar Útügyi Társaság

FOTÓK

Budapest, 2009. október 16.

Elhangzott előadások:

a) Jubileumi köszöntő
TOMBOR Sándor elnök

b) The European Union Road Federation (ERF), The European National Road Associations Forum (ENRA Forum)
Christophe NICODEME, director General European Union Road Federation (ERF)

1. Utak tervezése

1.1. Standardisierte und wiedererkennbare Strassentypen - Neues Entwurfsprinzip in Deutschland
Szabványosított és felismerhető úttípusok - az új német tervezési filozófia
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christian LIPPOLD, Lehrstuhl Gestaltung von Straßenverkehrsanlagen, Institut für Verkehrsanlagen der Technischen Universität Dresden (D)

1.2. Az új tervezési előírás alapelvei
KERESZTES László, a Tervezési tagozat vezetője (MAÚT)

1.3. A tervezési előírások érvényesülése a hatóság munkájában. Folyamatok
BÍRÓ József igazgató (Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága)

2. Útépítési szerződések műszaki tartalmának egységesítése és alkalmazása közutakon

2.1. PPP-Modelle und Funktionsbauverträge in Deutschland
PPP-modellek és funkcionális építési szerződések Németországban
LBD Norbert BILLER, Staatliches Bauamt Aschaffenburg (D)

2.2. Professional Procurement: Decision Support System (DSS). The easy way of tendering?
Döntéstámogató rendszerek - a szerződéses versenyeztetés eszköze építőmérnöki munkáknál
Robert-Jan VAN DEN BERG, Manager Training & Knowledge transfer, Project manager
RAW-International (NL)

2.3. Útépítési szerződések magyarországi filozófiája
SZILÁGYI András, beruházási vezérigazgató-helyettes (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.)

3. Technológiai fejlesztések

3.1. Life cycle cost considerations for choice of pavement type
A pályaszerkezet megválasztása a teljesélettartam-költségek alapján
Univ. Prof. Dr. J. LITZKA, Chair for Road Construction and Maintenance - Vienna University of Technology (A)

3.2. Az útpályaszerkezet megválasztásának szempontjai
dr. KELETI Imre, a Beton bizottság vezetője (MAÚT)

3.3. Pályaszerkezetek technológiai kérdései
PUCHARD Zoltán, technológiai igazgató (Colas Hungária Zrt.)
KAROLINY Márton, az Útpályaszerkezet-tervezési bizottság vezetője (MAÚT)

4. Útüzemeltetés és forgalomtechnika

4.1. Turbo roundabouts a safe solution for Hungary?
„Turbókörforgalmak" - a biztonságos megoldás Magyarország számára?
Wim VAN DER WIJK, Infrastucture & Transport Royal Haskoning (NL)

4.2. Anforderungen an Rückhaltesysteme (FRHS) am hochrangigen Straßennetz Österreichs
Főutak visszatartó rendszereinek követelményei
DI Karl GRAGGER, ASFINAG (A)

4.3. Forgalomtechnikai beruházások 1. Korlátok 2. Körforgalmak
dr. LÁNYI Péter, a Forgalmi és forgalombiztonsági tagozat vezetője (MAÚT)

4.4. System for road pavement management
Útüzemeltetés és fenntartás
Ir. Luut van HOOGEVEST MSc, Grontmij Infrastructure and Environment Department of Asset Management (NL)

5. Nagyhidak építése

5.1. Másfél évtized képekben
Hungarian Bridge Almanach
KOLOZSI Gyula, a Híd-műtárgy-szerkezet tagozat vezetője (MAÚT)

 

 

infoblokk

©HorZso • 2015–2020. • v1.20.01.10.