Az államreform és a közlekedésfejlesztés aktuális kérdései

A tizedik programot 2007. május 8-9-én tartottuk Balatonföldváron, a Közúti Továbbképző Központban.

A program szervezői a társaság mellett a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) Közúti Szakosztálya és a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) Közlekedési Tagozata

Program

Elhangzott előadások:

Megnyitó
Tombor Sándor, elnök, Magyar Útügyi Társaság (MAÚT)

Bevezető gondolatok
Felsmann Balázs, infrastruktúra szakállamtitkár, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM)

A nemzetgazdaság és a közlekedés kölcsönhatása
Fleischer Tamás, tudományos főmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia (MTA), Világgazdasági Kutatóintézet (VKI)


1. témakör: Az államreform kérdései
A beszélgetést vezeti: Szűcs Mihály, kormánytanácsadó, osztályvezető, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM)

Az államreform állása, az intézményi átalakítás szükségessége, előrehaladása
dr. Szegvári Péter, vezérigazgató-helyettes, Regionális Fejlesztési Holding Rt.

Államreform és a közúti közlekedés
dr. Ruppert László, ügyvezető igazgató, KTI Kht., KTE-társelnök

A közigazgatás átszervezése a közlekedés felsőirányítási szintjén
Pósta Zoltán, főosztályvezető, GKM

A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Kiemelt Ügyek Központjának hatósági feladatai a közigazgatás korszerűsítésének tükrében
Bíró József, vezető, NKH, Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság, Kiemelt Ügyek Központja

A Közlekedési Operatív Program (KözOP) intézményrendszere és az akcióterv állása
Egyházy Zoltán, szaktanácsadó, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (3K), Közlekedési infrastruktúra közreműködő szervezet (KIKSZ)

Hozzászólások


2. témakör: Területfejlesztés-területrendezés-közlekedés
A beszélgetést vezeti: Hamarné Szabó Mária, elnökhelyettes, MMK Közlekedési Tagozat

Országos Területfejlesztési Koncepció-Országos Területrendezési Terv (OTK-OTrT), területfejlesztés és az operatív (KÖZOP, ROP) programok összefüggései
dr. Szaló Péter, szakállamtitkár, ÖTM

Az OTrT társadalmi egyeztetésének tanulságai, az országos és a többi rendezési terv összhangja
dr. Tompai Géza, főosztályvezető, ÖTM

Rendezési tervek és a közúthálózat-fejlesztés összefüggései, aktuális kérdések
dr. Fülöp Gyula, helyettes vezető, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság, Somogy megyei kirendeltség

Hozzászólások


3. témakör: A közlekedés helyzete, presztízse, kohéziója
A beszélgetést vezeti: Molnár László, elnök, MMK Közlekedési Tagozat

Hol tart ma a közlekedési szakma, mi a teendő, mik a lehetőségek
Molnár László, elnök-igazgató, Főmterv Zrt.

A bolognai-folyamat: átalakulás globálisan és hazánkban
dr. Orosz Csaba, egyetemi docens, BME Út- és Vasútépítési Tanszék

Közlekedési és útügyi kutatások Európában és Magyarországon
dr. Koren Csaba, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem

Új minősítési rendszer a Magyar Mérnöki Kamaránál
dr. Csorja Zsuzsanna, elnök, MMK Közlekedési Tagozat Minősítő Bizottság

Hozzászólások


4. témakör: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az operatív programok
A beszélgetést vezeti: Csizmadia István, igazgató, Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP), Közlekedés Operatív Program (KözOP), Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) állásáról általánosságban
Csizmadia István

A közlekedési közreműködő szervezet feladata, céljai, szerkezete
Kende Gábor, igazgató, 3K KIKSZ

A regionális operatív programok (ROP-ok) közlekedési tartalma, valamint a KözOP és ROP-ok közötti összhang
Kovács-Nagy Rita, osztályvezető, ÖTM

A jóváhagyott KözOP tartalma, a projektek kiválasztási "módszere", illeszkedés a "végleges" távlati hálózathoz
Thoroczkay Zsolt, főosztályvezető-helyettes, GKM

A közúthálózat-fejlesztés aktuális kérdései
dr. Rigó Mihály, helyettes vezető, Magyar Közút Kht. Csongrád Megyei Igazgatóság

Az értékelemzés első évtizede és lehetséges jövője az útügyi ágazatban
Fodor Árpád, ügyvezető, MicroVA Fejlesztő Bt.

Kerekasztal-beszélgetés a konferencián elhangzott aktuális kérdésekről
Beszélgető partnerek: Fleischer Tamás, Heil Péter, Molnár László, Pósta Zoltán, dr. Ruppert László, dr. Szegvári Péter, Tombor Sándor

A Mérnök Újság 2007. júniusi számában e témában megjelent cikk.
Pillanatképek

Fotók: DEÁK-KAPUSI
 

infoblokk

©HorZso • 2015–2020. • v1.20.01.10.