Gondolatok, új irányok, új törekvések a közúti közlekedés és a regionalitás területén és kapcsolatában

A hatodik programot 2006. május 23-24-én tartottuk Balatonföldváron, a Közúti Továbbképzési Központban.

A program szervezői a társaságon kívül a Közlekedéstudományi Egyesület Közúti Szakosztálya és a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata.

Elhangzott előadások:

Bevezető gondolatok (Molnár László, a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat elnöke)

1. témakör A közúthálózat-fejlesztés aktuális kérdései
Szekcióvezető: Molnár László, elnök-igazgató, Főmterv Rt.

Bővülő Unió, új súlypontok, átrendeződő erővonalak (Molnár László Aurél, főtanácsos, GKM Közúti Közlekedési Főosztály)

Magyarország helyzete, szerepe, lehetőségei és az ebből adódó közlekedési feladatai, hibalehetőségek
(Fleischer Tamás, tudományos főmunkatárs, GKI)


Országos távlati gyorsforgalmiúthálózat-fejlesztési terv, illeszkedés az EU-hálózathoz, transzkontinentális elemek
(Fábry György, irodavezető, Főmterv Rt.)


A tervezett gyorsforgalmi és főúthálózat javasolt útkategóriái, összehasonlítás az EU-ban szokásos kialakítással, bevezetésük előnyei, várható ellenvélemények
(dr. Vörös Attila, docens, BME Út- és Vasútépítési Tanszék)


A területrendezési tervezés közúti vonatkozásai, különös tekintettel az "Országos Területrendezési Terv"-ről szóló törvény felülvizsgálatára. Javasolt közúthálózati törvénytervezet
(Faragó Péter, irodavezető, VÁTI Kht.)


A területfejlesztés és közlekedésfejlesztés összehangolásának lehetősége a tervezési folyamatban
(Laky Ildikó, ügyvezető igazgató, Terra-Stúdió Kft.)

Konszenzusok és viták a gyorsforgalmi utak engedélyezési eljárásaiban
(Bíró József, általános igazgatóhelyettes, Központi Közlekedési Felügyelet)


A magyar közúti infrastruktúra uniós felzárkóztatásának aktuális kérdései
(Székely András, igazgató, Közlekedési Főfelügyelet)

Hozzászólás, beszélgetés2. témakör EU-támogatású programok
Szekcióvezető: dr. Ruppert László, ügyvezető igazgató, KTI Kht.

A banki finanszírozás szerepe az EU és a hazai támogatások felhasználásában
(Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes, MNB)


A támogatások típusa, a lehetőségek kihasználhatósága, különös tekintettel az NSRK-ban megfogalmazott célokra, törekvésekre 2007-2013 között
(Jobbágy Valér, főosztályvezető, GKM)


A közlekedési fejlesztést elősegítő EU-támogatások intézményi hátterével kapcsolatos aktuális információk
(Csizmadia István főosztályvezető, GKM)


Az EU-s integráció és a regionalizáció adta infrastrukturális fejlesztési feladatok, projektelőkészítettség
(Feller Tibor, főosztályvezető, UKIG)


A projekt-előkészítettség tapasztalatai a PEA közlekedési infrastruktúra-projektek kapcsán
(Babós Gyula, ügyvezető igazgató, Pro-Urbe Kft.)


Készülő regionális közúthálózat-fejlesztési koncepció (UKIG-megbízás)
(Berg Tamás, osztályvezető, UKIG)


Hozzászólás, beszélgetés3. témakör Regionalitás, aktuális gondolatok
Szekcióvezető: Szűcs Mihály, kormánytanácsadó, főosztályvezető, OTH

A közösségi politikák általános perspektívái, különös tekintettel a 2007-2013 közötti időszakra
(dr. Iván Gábor, közösségi politikáért felelős elnökhelyettes, MEH Európai Ügyek Hivatala)

Magyarország közlekedési kapcsolatainak stratégiai szerepe az európai térségfejlesztésben és a regionális együttműködésben
(Egyházy Zoltán, osztályvezető, GKM)


A regionalizáció lehetőségei és a regionalizmus esélyei Magyarországon
(dr. Szegvári Péter, vezérigazgató-helyettes, Regionális Fejlesztési Holding Rt.)


A regionális tudomány, valamint a hozzá kapcsolódó társtudományok eredményei, gyakorlati alkalmazása
(dr. Veres Lajos, elnök-vezérigazgató, Hazai Térségfejlesztő Rt.)

10 éves a területfejlesztés intézményrendszere, a kérdés, hogyan tovább?
(Somlyódiné Pfeil Edit, tudományos főmunkatárs, egyetemi docens, MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs)


A Közép-magyarországi régió helyzete, feladatai, várható kihívások az önálló program végrehajtása során
(dr. Lukovich Tamás, ügyvezető igazgató, Pro Régió Ügynökség, MUT alelnök)

A Közép-magyarországi régió (komplex) Operatív Programja 2007-2013 (Orosz György, mb. programiroda vezető, Pro Régió Ügynökség)

A határon túlnyúló regionális kapcsolatok tapasztalatai a közös és az egyedi projektek problémáiról és előnyei
(dr. Koren Csaba, egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem)


Hozzászólás, beszélgetés

Zárszó

A konferencián elhangzottakat összefoglalta: Tombor Sándor, a MAÚT elnöke

 

infoblokk

©HorZso • 2015–2020. • v1.20.01.10.