A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon

Balatonföldvár, 2008. május 13-15.

Elhangzott előadások:

I. A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon
Beszélgetésvezető: Molnár László elnök, MMK Közlekedési Tagozat 

A közlekedés jelentősége, nemzetgazdasági pozíciója, fő stratégiai feladatok
Csepi Lajos (KKK)


Közlekedésfejlesztési irányok értékelése, hatása az ország gazdasági fejlődésére
Fleischer Tamás (MTA Világgazdasági Kutatóintézet)

Közlekedés és térségfejlesztés kapcsolata
Szegvári Péter (Regionális Fejlesztési Holding Zrt.)

Közép-Európa mint egységes gazdasági-kapcsolati tér. Kockázatok, kihívások, lehetőségek: együttműködés a szomszédos országokkal
Kőrösi Csaba

A közlekedés és a közlekedési ipar finanszírozása MFB-forrással
Aladics Sándor (MFB Zrt.)

A Nemzeti Közlekedési Hatóság stratégiája
Horváth Zsolt Csaba (Nemzeti Közlekedési Hatóság)

II. A közlekedés helyzetét, jelenét, jövőjét meghatározó elvek, célok, stratégiák
Beszélgetésvezető: dr. Ruppert László társelnök, KTE 

Az EU közlekedéspolitikája, hatása, adódó hazai feladatok
Gedeon András (GKM)

Hazai közlekedéspolitika, Egységes Közlekedésfejlesztési Stratégia (EKFS), kapcsolódó feladatok
Thoroczkay Zsolt (GKM)

Kiemelt közlekedési beruházások - Kiemelt ügyek - Kiemelt Ügyek Igazgatósága
Bíró József (NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága)

Régiók helyzete, regionális koordináció jelentősége, szükségessége
Szűcs Mihály (Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkárság)

III. A közlekedéspolitikák, stratégiák realizálása
Beszélgetésvezető: dr. Csepi Lajos főigazgató, KKK

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései
Galovicz Mihály (NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága)

EU-támogatások felhasználhatósága a KözOP-nál, projekt-előkészítettség, kapcsolódó feladatok
Szilágyi András (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.)

A KÖZOP feltételrendszere, a KIKSZ szerepe a megvalósításban
Kende Gábor (Közlekedésfejlesztési Integrált Közreműködő Szervezet)

A közlekedés fejlesztéssel összefüggő további operatív programok
Lehel Zoltán (MK Kht.)


Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program
Kálnoki Kis Sándor (Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet)

IV. A 2008-2013. közötti időszak legfontosabb feladatai
Beszélgetésvezető: Kerékgyártó Attila műszaki igazgató, KKK

Nemzeti Útfelújítási Program 2009-2020
Simon Attila (KKK)


A 11,5 t tengelyterhelésre történő burkolat-megerősítési program
Boros Péter (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.)

Az országos közúthálózat fenntartási, üzemeltetési feladatai
Ercsey Gábor (MK Kht.)

Autópályák üzemeltetési és fenntartási feladatai
Pálfay Antal (ÁAK Zrt.)

Feladatok a vasúti fejlesztés területén
Köller László (MÁV Zrt.)

Feladatok a közlekedés más területein: a légi és a vízi közlekedés időszerű feladatairól
Marton Tamás

V. A közösségi közlekedés aktuális kérdései
Beszélgetésvezető: Tombor Sándor elnök, MAÚT

A közösségi közlekedés helyzete országos szinten
Aba Botond (KTI)

Az EU városi közlekedéspolitikája („Zöld Könyv" 2007), összhang a hazai elképzelésekkel
Kerényi László Sándor (Budapest Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal, Közlekedési Ügyosztály)

A közösségi közlekedésfejlesztés kérdései a fővárosban
Molnár László


Közösségi közlekedési gondok, feladatok vidéki városokban, példaként Szegeden
Körtvélyesi Csaba (DARKH Állami Főépítészi Iroda)

A közlekedési szövetségek lényege, szükségessége a BKSZ példáján
Denke Zsolt (Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.)

A közlekedésbiztonság alakulása, tervezett, folyamatban lévő intézkedések
Lányi Péter (GKM)

 

 

infoblokk

©HorZso • 2015–2020. • v1.20.01.10.